Strategic Consultancy

Iedere samenwerking start met de vraag “wat wilt u bereiken”? Daarna bepalen wij samen de strategie om deze wens te verwezenlijken. Wij maken een schets van zowel de huidige- als de nieuwe IT situatie met daarin alle mobiele devices en applicaties. Daarna onderzoeken wij welke oplossing past bij uw wensen, bedrijfsprocessen, concurrentiepositie, klantvisie en medewerkers. Daarnaast houden wij de marketingontwikkelingen en (vernieuwde) technische specificaties goed in de gaten.

Samen met u stellen wij het gewenste IT beleid op en maken een keuze tussen cloud en on-premise oplossingen, rekening houdend met eventuele compliancy eisen waaraan uw organisatie moet voldoen.

Eigen calculator

Allereerst onderzoeken wij welke Enterprise Mobility Management oplossing aansluit op uw organisatie. Om een onafhankelijk advies te kunnen garanderen, zetten wij de door ons ontwikkelde calculator in en vergelijken daarin minstens twee verschillende oplossingen. Hierin meten wij o.a. hoe de oplossing reageert op verschillende type besturingssystemen. De conclusies vatten wij samen in een uitgebreid rapport.

IT beleid & cloud vs on-premise

Het is belangrijk om vooraf het IT beleid aan te passen op het mobiele werken. Worden specifieke bedrijfsprocessen vertaald naar op maat gemaakte apps, mogen medewerkers eigen mobiele apparaten gebruiken en hoe wordt omgegaan met nieuwe versie updates van o.a. besturingssystemen? Tot slot is het van belang goed te kijken naar de toegang tot verschillende cloud oplossingen zodat u voldoet aan bepaalde wet- en regelgeving.